PROGRAM


ΔΕΥΤΕΡΑ


00:00 - 21:00 Athens UP Music

21:00 - 23:00 Nikos Tsiaras

23:00 - 24:00 Nikos KaloudisΤΡΙΤΗ


00:00 - 21:00 Athens UP Music

21:00 - 23:00 Nikos Tsiaras

23:00 - 24:00 Nikos Kaloudis


ΤΕΤΑΡΤΗ


00:00 - 21:00 Athens UP Music

21:00 - 23:00 Nikos Tsiaras

23:00 - 24:00 Nikos Kaloudis


ΠΕΜΠΤΗ


00:00 - 21:00 Athens UP Music

21:00 - 23:00 Nikos Tsiaras

23:00 - 24:00 Nikos Kaloudis


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


00:00 - 20:00 Athens UP Music

20:00 - 22:00 - - -

22:00 - 24:00 Spiros Davios