Advertisement

PROGRAMMEΔευτέρα

06:00 - 21:00 Athens UP Music

 21:00 - 22:00 Nikos Kaloudis

00:00 - 04:00 Nikos Tsiaras


Τρίτη


06:00 - 21:00 Athens UP Music

 21:00 - 22:00 Nikos Kaloudis

00:00 - 04:00 Nikos Tsiaras


Τετάρτη


06:00 - 21:00 Athens UP Music

 21:00 - 22:00 Nikos Kaloudis

00:00 - 04:00 Nikos Tsiaras


Πέμπτη


06:00 - 21:00 Athens UP Music

 21:00 - 22:00 Nikos Kaloudis

22:00 - 24:00 Spiros Davios

00:00 - 04:00 Nikos Tsiaras


Παρασκευή


06:00 - 21:00 Athens UP Music

 21:00 - 22:00 Nikos Kaloudis

22:00 - 24:00 voodoochild

00:00 - 04:00 Nikos Tsiaras